Kalendáre

Kalendáre

Publikovali sme všetky kalendáre na jednom mieste. Je na vás, či zvolíte technickú možnosť importu priamo do vášho kalendára alebo si ich prídete pozrieť na túto stránku.
Pre import do svojho kalendára použite počítač, kliknite pri jednotlivých kalendároch na odkaz pre priamy import, súbor .ics si uložte do svojho počítača a ďalej postupujte podľa tohto návodu od 2.kroku.
Kalendáre sú vždy aktualizované a synchronizované, postupne budú pribúdať podľa našich časových možností rozbehu jednotlivých aktivít. Podľa tohto návodu si môžte nastavit upozornenia na jednotlivé udalosti.
Do týchto kalendárov nie je možné vpisovať. Aktuálne sú dostupné tieto:

Podporná skupina unschoolerov​


Odkaz pre priamy import kalendára do vásho kalendára


Kalendár Unscholeri


FB skupina určená pre širokú verejnosť:

Unscholeri Slobodnej školy

Online stretnutia s psychologičkou a ďalšími našimi spolupracovníkmi či hosťami určené pre rodiny žiakov našej školy.

Podporná skupina teenegeri a ich rodičia

Podporná skupina zameraná na rozvoj a podporu nenásilnej rozvíjajúcej vzájomnej komunikácie a vzťahov medzi rodičmi a ich dospievajúcimi deťmi.

Odkaz pre priamy import kalendára do vásho kalendára


Kalendár Teenager a ich rodičia

Rezervácia termínov na koncoročné predstavenie portfólia

Na tomto odkaz na kalendár si môžete vyberať deň a čas, kedy Vám komisionálne preskúšanie vyhovuje. Viac informácií nájdete na stránke pre
domškolákov.
Individuálne a špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby môžeme skúsiť riešiť cez info@slobodnaskola.sk . Nemáme ale kapacitu skúšať „párovať“ minulé preskúšavania s tými súčasnými. Taktiež personál ani jeho kapacity nie sú totožné, každý preskúšavajúci má inú pracovno-rodinnú situáciu ako pred polrokom. Snažíme sa na základe Vašej spätnej väzby spolupracovať len s tými, ktorí napĺňajú naše i Vaše očakávania. Zverejniť menný zoznam k skratkám nepokladáme za problém, skúsime ho dať kdesi poruke „vedľa kalendára“ (z techn. príčin nie je možné vypisovať celé mená do kalendára).

Kalendár preskúsania

Výlety našich žiakov dostupné aj pre doma vzdelávajúce rodiny​

Prosíme doma vzdelávajúce sa rodiny, aby v prípade účasti na výlete ste nás informovali o prípadných alergiách (včela, arašídy…).
FB skupina určená pre rodiny žiakov našej školy:

Rodiny Slobodnej školy


Kalendár vyletov


Odkaz pre priamy import
kalendára do vásho kalendára

Podporná skupina unschoolerov​


Odkaz pre priamy import kalendára do vášho kalendára


Kalendár Unscholeri


FB skupina určená pre širokú verejnosť:Online stretnutia s psychologičkou a ďalšími našimi spolupracovníkmi či hosťami určené pre rodiny žiakov našej školy.

Podporná skupina teenegeri a ich rodičia

Podporná skupina zameraná na rozvoj a podporu nenásilnej rozvíjajúcej vzájomnej komunikácie a vzťahov medzi rodičmi a ich dospievajúcimi deťmi.

Odkaz pre priamy import kalendára do vášho kalendára


Kalendár Teenager a ich rodičia

Rezervácia termínov na koncoročné predstavenie portfólia

Na tomto odkaz na kalendár si môžete vyberať deň a čas, kedy Vám komisionálne preskúšanie vyhovuje. Viac informácií nájdete na stránke pre domškolákov.


Kalendár preskúsania

Výlety našich žiakov dostupné aj pre doma vzdelávajúce rodiny​

Prosíme doma vzdelávajúce sa rodiny, aby v prípade účasti na výlete ste nás informovali o prípadných alergiách (včela, arašídy…).
FB skupina určená pre rodiny žiakov našej školy:

Rodiny Slobodnej školy


Kalendár vyletov


Odkaz pre priamy import kalendára do vášho kalendára